Không Được Đâu Tổng Tài Đại Nhân
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Không Được Đâu Tổng Tài Đại Nhân

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 14-01,2019 (53 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 832

Tóm tắt:

Cực HAY ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 53

14/01/2019

Chapter 52

06/01/2019

Chapter 51

01/01/2019

Chapter 50

21/12/2018

Chapter 49

18/12/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

26/08/2017

Chapter 4

29/08/2017

Chapter 5

01/09/2017

Chapter 6

04/09/2017

Chapter 7

06/09/2017

Chapter 8

09/09/2017

Chapter 9

14/09/2017

Chapter 10

18/09/2017

Chapter 11

21/09/2017

Chapter 12

22/11/2017

Chapter 13

30/11/2017

Chapter 14

21/01/2018

Chapter 15

05/02/2018

Chapter 16

03/03/2018

Chapter 17

07/03/2018

Chapter 18

18/03/2018

Chapter 19

21/03/2018

Chapter 20

25/03/2018

Chapter 21

15/05/2018

Chapter 22

30/05/2018

Chapter 23

11/06/2018

Chapter 24

14/06/2018

Chapter 25

03/07/2018

Chapter 26

09/07/2018

Chapter 27

18/07/2018

Chapter 28

23/07/2018

Chapter 29

31/07/2018

Chapter 30

07/08/2018

Chapter 31

13/08/2018

Chapter 32

22/08/2018

Chapter 33

25/08/2018

Chapter 34

04/09/2018

Chapter 35

10/09/2018

Chapter 36

16/09/2018

Chapter 37

03/10/2018

Chapter 38

08/10/2018

Chapter 39

13/10/2018

Chapter 40

20/10/2018