Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, Shoujo, Smut

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 14-01,2019 (158 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,813

Tóm tắt:

Cô bị chính em gái của mình tỉ mỉ bày mưu, hãm hại cô thân bại danh liệt, vị hôn phu bị cướp, còn bị bắt ép gả cho người đã cùng cô tình một đêm. Cái gì? Thì ra chồng cô là....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 156

14/01/2019

Chapter 155

11/01/2019

Chapter 154

07/01/2019

Chapter 153

07/01/2019

Chapter 152

30/12/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

30/07/2017

Chapter 11

03/08/2017

Chapter 12

06/08/2017

Chapter 13

10/08/2017

Chapter 14

13/08/2017

Chapter 15

17/08/2017

Chapter 16

20/08/2017

Chapter 17

25/08/2017

Chapter 18

27/08/2017

Chapter 19

31/08/2017

Chapter 20

03/09/2017

Chapter 21

07/09/2017

Chapter 22

10/09/2017

Chapter 23

14/09/2017

Chapter 24

18/09/2017

Chapter 25

21/09/2017

Chapter 26

24/09/2017

Chapter 27

28/09/2017

Chapter 28

01/10/2017

Chapter 29

05/10/2017

Chapter 30

10/10/2017

Chapter 31

13/10/2017

Chapter 32

15/10/2017

Chapter 33

20/10/2017

Chapter 34

25/10/2017

Chapter 35

03/11/2017

Chapter 36

03/11/2017

Chapter 37

07/11/2017

Chapter 38

09/11/2017

Chapter 39

13/11/2017

Chapter 40

14/11/2017