[Khr]Douinshi-The Parody
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[Khr]Douinshi-The Parody

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 10-05,2014

Ngày cập nhật: 10-05,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 176

Tóm tắt:

truyện cổ tích trong sáng của bé Khăn đỏ Dino và sói Kyouya

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

10/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/05/2014
Top