KHR Doujinshi - Faust
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KHR Doujinshi - Faust

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 31-10,2013

Ngày cập nhật: 31-10,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 141

Tóm tắt:

Pairing: 6927

Phần trước của doujinshi Mephisto

kết cục của hai người, nhất định sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi

Download. Share link down tự do và không reupload.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

31/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

31/10/2013
Top