KHR Doujinshi - Message
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KHR Doujinshi - Message

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 03-08,2013

Ngày cập nhật: 03-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 214

Tóm tắt:

Pairing: 6927

...Ngày nào cũng vậy cứ tan học là bị anh ta đón đầu phục kích sẵn. Chỉ để đuổi theo mình, đuổi theo và chỉ đuổi theo. Tới khi chán thì về.

Download: http://forum.6927empire.net/showthread.php?t=2507

share link down tự do nhưng tuyệt đối không re-upload khi chưa có sự đồng ý của nhóm.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

03/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

03/08/2013
Top