KHR Doujinshi - Ogata Of Interest
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KHR Doujinshi - Ogata Of Interest

Thể Loại Truyện : One Shot, Tragedy, Other

Ngày tạo: 21-05,2013

Ngày cập nhật: 21-05,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 190

Tóm tắt:

Có kẻ nói rằng: Con người phải nhờ vào sự lãng quên để tiếp tục sống.

Tôi lại thất bại một lần nữa.

Tôi lại không thể giữ được cậu nữa rồi.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

21/05/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

21/05/2013
Top