KHR Doujinshi - RGB
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KHR Doujinshi - RGB

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 175

Tóm tắt:

RGB, khi ánh sáng của ba màu sắc này chồng lên nhau, thế giới sẽ trở lại trạng thái vô sắc

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top