KHR Doujinshi - Tea Party in Nightmare
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KHR Doujinshi - Tea Party in Nightmare

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 189

Tóm tắt:

"Đây là thông tin mật từ boss nhà Vongola... Dường như vì một số lý do, vào đầu mỗi tháng 2 Kyouya không bao giờ làm việc. Có lẽ cho "ngày bình thường" ấy chăng?"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top