KHR Doujinshi - Waiting For The Past
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KHR Doujinshi - Waiting For The Past

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Other

Ngày tạo: 29-05,2014

Ngày cập nhật: 29-05,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 51

Tóm tắt:

[Re-up] Truyện được tác giả vẽ vào tháng 8 năm 2009 và đăng trên tạp trí BreakFree số thứ 4 ra tháng 2 năm 2010. [KHR Doujinshi] Pairing: MukuroxTsuna (6927). Nội dung: Một câu chuyện nhỏ của 10 năm sau, khi Tsunayoshi đã trở thành đệ thập nhà Vongola và trước khi thật sự bắt đầu "các sự kiện về Byankuran".

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top