Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 18-08,2015

Ngày cập nhật: 25-12,2017 (68 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,243

Tóm tắt:

Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất ” Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không ? giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không ?” Ps : Truyện chưa xuất bản, mới có giới thiệu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 64

25/12/2017

Chapter 63

10/12/2017

Chapter 62

05/12/2017

Chapter 61

15/11/2017

Chapter 60

25/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/02/2015

Chapter 2

11/03/2015

Chapter 2.2

21/03/2015

Chapter 3

23/03/2015

Chapter 4

23/04/2015

Chapter 4.2

17/05/2015

Chapter 5.1

24/05/2015

Chapter 5.2

26/05/2015

Chapter 6

28/05/2015

Chapter 7

15/06/2015

Chapter 8

18/08/2015

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

07/01/2017

Chapter 28

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 31

07/01/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017
Top