Khuynh Quốc Yêu Sủng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Khuynh Quốc Yêu Sủng

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Romance, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 17-07,2018 (55 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,120

Tóm tắt:

Cập nhật sau...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38.2

17/07/2018

Chapter 38.1

08/07/2018

Chapter 37.1

28/06/2018

Chapter 37

13/06/2018

Chapter 36.5

11/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 1.2

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 2.2

26/11/2016

Chapter 3.1

26/11/2016

Chapter 3.2

26/11/2016

Chapter 4.1

26/11/2016

Chapter 4.2

26/11/2016

Chapter 5.1

26/11/2016

Chapter 5.2

26/11/2016

Chapter 6.1

26/11/2016

Chapter 6.2

26/11/2016

Chapter 7.1

26/11/2016

Chapter 7.2

26/11/2016

Chapter 8.1

07/01/2017

Chapter 8.2

07/01/2017

Chapter 9.1

07/01/2017

Chapter 9.2

07/01/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 14.5

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 15.5

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

10/08/2017

Chapter 19

23/08/2017

Chapter 20

12/09/2017

Chapter 21

23/09/2017

Chapter 22

13/10/2017

Chapter 23

23/10/2017

Chapter 24

09/11/2017

Chapter 25

25/11/2017

Chapter 26

10/12/2017

Chapter 27

23/12/2017

Chapter 27.2

11/01/2018

Chapter 28

15/01/2018
Top