Kiếp Nhân Viên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kiếp Nhân Viên

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 231

Tóm tắt:

Đời nhân viên

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016
Top