Killer Killer
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Killer Killer

Thể Loại Truyện : Horror, Psychological, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 515

Tóm tắt:

Những tên sát nhân hàng loạt, những tên chuyên phanh thây người khác,... tất cả bọn chúng đều lấy việc giết người làm niềm vui.Nhưng có một kẻ lại càng thích thú hơn khi con mồi của hắn lại chính là những tên sát nhân khác.Hắn tự xưng mình là "Killer Killer".Ác mộng của những tên sát nhân..Truyện được thực hiện bởi nhóm QIT Project

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 8

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

07/01/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017
Top