Kimi O Matsu -> Akaiito
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kimi O Matsu -> Akaiito

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo

Ngày tạo: 12-03,2015

Ngày cập nhật: 12-03,2015 (2 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 105

Tóm tắt:

Đọc là biết.....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

12/03/2015

Chapter 1

30/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/07/2013

Chapter 2

12/03/2015
Top