Kindaichi Case Files: Takato's Side
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kindaichi Case Files: Takato's Side

Thể Loại Truyện : Psychological, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 500

Tóm tắt:

Đây là ngoại truyện của Kindaichi, kể về người điều khiển rối Takato vào thời gian còn đang học trung học.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8.2

27/11/2016

Chapter 8.1

21/09/2015

Chapter 7

11/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/09/2015

Chapter 2

10/09/2015

Chapter 3

10/09/2015

Chapter 4

10/09/2015

Chapter 5

11/09/2015

Chapter 6

11/09/2015

Chapter 7

11/09/2015

Chapter 8.1

21/09/2015

Chapter 8.2

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016
Top