King Of Fighters's Short Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

King Of Fighters's Short Doujinshi

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Other, Comic

Ngày tạo: 24-09,2014

Ngày cập nhật: 24-09,2014 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 405

Tóm tắt:

Bất kì thằng bá đạo nào cũng cần một bé loli :v ~ PJ đc dịch trong cơn bấn KOF  

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

24/09/2014

Chapter 16

08/08/2014

Chapter 15

05/08/2014

Chapter 14

19/06/2014

Chapter 13

09/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/04/2014

Chapter 2

30/04/2014

Chapter 3

30/04/2014

Chapter 4

01/05/2014

Chapter 5

02/05/2014

Chapter 6

02/05/2014

Chapter 7

04/05/2014

Chapter 8

07/05/2014

Chapter 9

09/05/2014

Chapter 10

13/05/2014

Chapter 11

18/05/2014

Chapter 12

25/05/2014

Chapter 13

09/06/2014

Chapter 14

19/06/2014

Chapter 15

05/08/2014

Chapter 16

08/08/2014

Chapter 17

24/09/2014
Top