King of Fighters Zillion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

King of Fighters Zillion

Thể Loại Truyện : Manhua, Martial Arts, Action

Ngày tạo: 28-05,2015

Ngày cập nhật: 28-05,2015 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 795

Tóm tắt:

KOF Z là một trong ba bộ KOF của Tư Đồ Kiếm Kiều. Cốt truyện giữ theo nguyên tác của game, không cải biên nhiều, điểm đặc biệt của truyện là phát triển tình tiết theo hướng mới, để có đoạn cao trào gai cấn liên tục. Sau giải đấu KOF '98, Kyo Kusanagi (Thảo Thế Kinh) mất tích, đằng sau là bí mật kinh người. Vẫn là ân án giữa Kyo và Iori Yagami (Bát Thần Am), là câu truyện về Tam Đại Thần Khí. Giải đấu Zillion có số người tham gia nhiều nhất và chiến trường là khắp mọi nơi.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

28/05/2015

Chapter 14

16/05/2015

Chapter 13

14/05/2015

Chapter 12

09/05/2015

Chapter 11

26/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/03/2015

Chapter 2

25/03/2015

Chapter 3

26/03/2015

Chapter 4

29/03/2015

Chapter 5

02/04/2015

Chapter 7

04/04/2015

Chapter 8

15/04/2015

Chapter 9

20/04/2015

Chapter 10

23/04/2015

Chapter 11

26/04/2015

Chapter 12

09/05/2015

Chapter 13

14/05/2015

Chapter 14

16/05/2015

Chapter 15

28/05/2015
Top