King of Idol (T.K Team)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

King of Idol (T.K Team)

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Harem, Romance, School Life, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 11-12,2017 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 958

Tóm tắt:

Truyện nói về một cô gái muốn trở thành idol, nhưng mà có cái gì đấy cứ sai sai

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

11/12/2017

Chapter 19

08/11/2017

Chapter 18

19/10/2017

Chapter 17

13/10/2017

Chapter 16

13/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

02/08/2017

Chapter 13

14/08/2017

Chapter 14

24/08/2017

Chapter 15

08/09/2017

Chapter 16

13/10/2017

Chapter 17

13/10/2017

Chapter 18

19/10/2017

Chapter 19

08/11/2017

Chapter 20

11/12/2017
Top