Kinh Dị Đêm Khuya
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kinh Dị Đêm Khuya

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua, Mystery

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 07-04,2018 (95 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 2,464

Tóm tắt:

MỖi chap là 1 câu truyện kinh dị khác nhau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 95

07/04/2018

Chapter 94

07/04/2018

Chapter 93

07/04/2018

Chapter 92

07/04/2018

Chapter 91

25/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017
Top