Kinh Dị Không Lời
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kinh Dị Không Lời

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (176 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 1,925

Tóm tắt:

Một series Horror cực ngắn,không lời. Không mở truyện, không kết, nhưng sẽ luôn làm bạn ám ảnh.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 177

09/06/2018

Chapter 176

09/06/2018

Chapter 175

09/06/2018

Chapter 174

13/03/2018

Chapter 173

12/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 13.4

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016

Chapter 41

26/11/2016

Chapter 42

26/11/2016

Chapter 43

26/11/2016

Chapter 44

26/11/2016
Top