Kirameki No Lion Boy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kirameki No Lion Boy

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 30-09,2017 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 246

Tóm tắt:

.....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

30/09/2017

Chapter 11

16/09/2017

Chapter 10

20/08/2017

Chapter 9

20/08/2017

Chapter 8

11/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 6

07/01/2017

Chapter 5

07/01/2017

Chapter 7

11/08/2017

Chapter 8

11/08/2017

Chapter 9

20/08/2017

Chapter 10

20/08/2017

Chapter 11

16/09/2017

Chapter 12

30/09/2017
Top