Kiri - The Route of Infection Kanaria
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kiri - The Route of Infection Kanaria

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Shoujo, Other

Ngày tạo: 27-01,2013

Ngày cập nhật: 27-01,2013 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 500

Tóm tắt:

Thế giới bị lấy nhiễm bởi một loại virus mang tên''Torikago''. Torikago tạo ra một thế giới ảo mà trung tâm là hạt giống ''Kanaria'' để chiếm đoạt ký ức của con người. Kiri- một cô gái có nhiều mối quan hệ phức tạp đã được Torikago chọn là người kết nối với thế giới. Nếu Torikago chiếm được phần cốt lõi trong ký ức của Kiry có nghĩa loài người sẽ chấp nhận mất đi toàn bộ ký ức của mình. Người có thể giải cứu cô là ai!?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

27/01/2013

Chapter 4

31/12/2012

Chapter 3

31/12/2012

Chapter 2

31/12/2012

Chapter 1

31/12/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

31/12/2012

Chapter 1

31/12/2012

Chapter 2

31/12/2012

Chapter 3

31/12/2012

Chapter 4

31/12/2012

Chapter 5

27/01/2013
Top