Kishuku Gakkou No Juliet
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kishuku Gakkou No Juliet

Thể Loại Truyện : One Shot

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 28-08,2018 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 955

Tóm tắt:

Romeo and Juliet Japan version

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

28/08/2018

Chapter 35

28/08/2018

Chapter 34

05/08/2018

Chapter 33

17/07/2018

Chapter 32

17/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

One shot

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

04/08/2017

Chapter 16

22/08/2017

Chapter 26

09/06/2018

Chapter 27

09/06/2018

Chapter 28

09/06/2018

Chapter 29

09/06/2018

Chapter 30

09/06/2018

Chapter 31

20/06/2018

Chapter 32

17/07/2018

Chapter 33

17/07/2018

Chapter 34

05/08/2018

Chapter 35

28/08/2018

Chapter 36

28/08/2018
Top