Kiss X Death
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kiss X Death

Thể Loại Truyện : Seinen, Comedy

Ngày tạo: 08-02,2015

Ngày cập nhật: 04-12,2017 (55 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,286

Tóm tắt:

Một chàng trai và 5 cô gái sở hữu những cơ thể tối thượng nhật trên thế giới, nhưng đằng sau đó là một bí mật kinh khủng

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 49

04/12/2017

Chapter 48.5

04/12/2017

Chapter 48

04/12/2017

Chapter 47

04/12/2017

Chapter 46

04/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/11/2014

Chapter 2

25/11/2014

Chapter 3

Chapter 4

08/02/2015

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 18.5

26/11/2016

Chapter 18.6

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 25.5

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 28.5

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016
Top