KnB Doujinshi - [AoKuro] - To the future
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KnB Doujinshi - [AoKuro] - To the future

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 27-05,2014

Ngày cập nhật: 27-05,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 140

Tóm tắt:

Kuroko đi đến tương lai   pairing: Aomine x Kuroko

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/05/2014
Top