KnB Doujinshi - Chibi Kuroko
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KnB Doujinshi - Chibi Kuroko

Thể Loại Truyện : Sports, Other, Anime, Comedy

Ngày tạo: 19-02,2014

Ngày cập nhật: 19-02,2014 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 548

Tóm tắt:

Các thành viên của Thế hệ kỳ tích sẽ chăm sóc bé học sinh mầm non   Kuroko như thế nào đây !?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

19/02/2014

Chapter 4

11/02/2014

Chapter 3

10/02/2014

Chapter 2

10/02/2014

Chapter 1

10/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/02/2014

Chapter 2

10/02/2014

Chapter 3

10/02/2014

Chapter 4

11/02/2014

Chapter 5

19/02/2014
Top