KnB Doujinshi - My Shy Childhood Friend
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KnB Doujinshi - My Shy Childhood Friend

Thể Loại Truyện : School Life, Other

Ngày tạo: 15-04,2014

Ngày cập nhật: 15-04,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 157

Tóm tắt:

AllKuro Ờ thì OCC, vả lại Kuroko trong này moe, nhút nhát, hay xấu hổ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

15/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

15/04/2014
Top