KnB Doujinshi - The Light And The Shadow
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KnB Doujinshi - The Light And The Shadow

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, One Shot, Other

Ngày tạo: 13-09,2013

Ngày cập nhật: 13-09,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 186

Tóm tắt:

phần tiếp theo của dou I'm Kuroko :3 mình tính để tháng sau làm cơ nhưng mà do thèm nên làm trc luôn.

BTW, LET'S ENJOY

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

13/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

13/09/2013
Top