KnB Short Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

KnB Short Doujinshi

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 22-07,2013

Ngày cập nhật: 22-07,2013 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 413

Tóm tắt:

Một số các OS doujinshi của KnB ~!

Pairing: KiseKuro (hiện tại mới có thế)
(về sau chắc còn thêm nữa~!)Rating: G

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

22/07/2013

Chapter 7

22/07/2013

Chapter 6

22/07/2013

Chapter 5

22/07/2013

Chapter 4

22/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/07/2013

Chapter 2

22/07/2013

Chapter 3

22/07/2013

Chapter 4

22/07/2013

Chapter 5

22/07/2013

Chapter 6

22/07/2013

Chapter 7

22/07/2013

Chapter 8

22/07/2013
Top