Knights & Magic
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Knights & Magic

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Harem, Mecha, Romance, Seinen, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 03-12,2017 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 699

Tóm tắt:

Một tay Otaku mê Mecha được đầu thai vào một thế giới khác với cái tên Ernesti Echevalier (Eru). Ở đây tồn tại những cỗ máy to lớn mang hình dáng con người gọi là "Ám Hiệp Sĩ". Mơ tưởng trở thành người điều khiển những con Robot đó, Eru cùng hai người bạn thời thơ ấu của mình: Archid và Adeltrud Olter nhắm đến mục tiêu trở thành Hiệp Sĩ Vận Hành, phi công của những cỗ máy "Ám Hiệp Sĩ"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 23

03/12/2017

Chapter 22

07/10/2017

Chapter 21

30/09/2017

Chapter 20

27/08/2017

Chapter 19

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

27/08/2017

Chapter 21

30/09/2017

Chapter 22

07/10/2017

Chapter 23

03/12/2017
Top