Kobato Special Chapter - Epilogue
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kobato Special Chapter - Epilogue

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 25-06,2015

Ngày cập nhật: 25-06,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 100

Tóm tắt:

Phần extra nói về cuộc sống của Kobato sau khi đầu thai

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

25/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

25/06/2015
Top