Koi dano Ai dano
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Koi dano Ai dano

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 01-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 191

Tóm tắt:

Chưa đọc hết nên chưa thể nói gì cả

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3.2

27/11/2016

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 2.2

01/11/2015

Chapter 2.1

28/09/2014

Chapter 1.2

14/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

14/07/2014

Chapter 1.2

14/07/2014

Chapter 2.1

28/09/2014

Chapter 2.2

01/11/2015

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 3.2

27/11/2016
Top