Koi x Kagi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Koi x Kagi

Thể Loại Truyện : School Life, Shoujo

Ngày tạo: 28-11,2013

Ngày cập nhật: 28-11,2013 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 178

Tóm tắt:

Đọc rồi biết :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3.5

28/11/2013

Chapter 3

20/11/2013

Chapter 2

19/11/2013

Chapter 1

17/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/11/2013

Chapter 2

19/11/2013

Chapter 3

20/11/2013

Chapter 3.5

28/11/2013
Top