Kokuhaku
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kokuhaku

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 15-06,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (9 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 411

Tóm tắt:

Một hội toàn trap ngoại trừ em hội trưởng =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8.5

08/01/2017

Chapter 8

15/06/2015

Chapter 7

06/06/2015

Chapter 6

01/06/2015

Chapter 5

25/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

04/05/2015

Chapter 3

10/05/2015

Chapter 4

17/05/2015

Chapter 5

25/05/2015

Chapter 6

01/06/2015

Chapter 7

06/06/2015

Chapter 8

15/06/2015

Chapter 8.5

08/01/2017