Konjiki No Moji Tskukai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Konjiki No Moji Tskukai

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 21-05,2015

Ngày cập nhật: 20-10,2017 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 626

Tóm tắt:

=)) truyện kể về một anh main thuộc dạng 'con nhà người ta'' đơợc triệu hồi sang một thế giới khác. Còn lại thì các bạn xem để tự hiểu ^^. Bộ này trích từ tác phẩm light novel của TOMOTO Sui. =))) những người yêu thích thể loại game chắc không bỏ qua đâu nhỉ !! hiện chap 1 đã bị lỗi nên các bạn xem chap bên dưới là 1.1

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 31

20/10/2017

Chapter 30

04/09/2017

Chapter 29

31/08/2017

Chapter 28

09/08/2017

Chapter 27

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

Chapter 2

28/01/2015

Chapter 3

09/04/2015

Chapter 4

09/04/2015

Chapter 5

21/05/2015

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 9.5

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 15.5

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

09/08/2017

Chapter 29

31/08/2017

Chapter 30

04/09/2017

Chapter 31

20/10/2017
Top