Koroshi Ai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Koroshi Ai

Thể Loại Truyện : Seinen, Action

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 14-08,2018 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 288

Tóm tắt:

tóm tắt sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

14/08/2018

Chapter 8

23/07/2018

Chapter 7

08/07/2018

Chapter Extra

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/01/2017

Chapter 2

15/01/2017

Chapter 3

15/01/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter Extra

28/07/2017

Chapter 7

08/07/2018

Chapter 8

23/07/2018

Chapter 9

14/08/2018
Top