Koukaku Kidoutai - Stand Alone Complex
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Koukaku Kidoutai - Stand Alone Complex

Thể Loại Truyện : Drama, Mature, Psychological, Seinen, Other, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 228

Tóm tắt:

Thế giới tương lai, nơi con người và máy móc giao lưu kết hợp

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016
Top