Kungfu (Công Phu)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kungfu (Công Phu)

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Martial Arts

Ngày tạo: 24-11,2012

Ngày cập nhật: 24-11,2012 (36 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,531

Tóm tắt:

Tiểu thuyết “Kungfu” nói về một học sinh cao trung 13 tuổi, kỳ ngộ bái sư học nghệ, một mặt duy trì cuộc sống bình thường của mình ở trường học, một mặt tiến hành luyện công tập võ, trừng ác dương thiện. Trong suy nghĩ của nó thì “một người với thanh kiếm trong tay giết hết lũ bại hoại trên thế gian thì đáng yêu hơn gia đình nó rất nhiều”.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

24/11/2012

Chapter 35

24/11/2012

Chapter 34

24/11/2012

Chapter 33

24/11/2012

Chapter 32

24/11/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/11/2012

Chapter 2

24/11/2012

Chapter 3

24/11/2012

Chapter 4

24/11/2012

Chapter 5

24/11/2012

Chapter 6

24/11/2012

Chapter 7

24/11/2012

Chapter 8

24/11/2012

Chapter 9

24/11/2012

Chapter 10

24/11/2012

Chapter 11

24/11/2012

Chapter 12

24/11/2012

Chapter 13

24/11/2012

Chapter 14

24/11/2012

Chapter 15

24/11/2012

Chapter 16

24/11/2012

Chapter 17

24/11/2012

Chapter 18

24/11/2012

Chapter 19

24/11/2012

Chapter 20

24/11/2012

Chapter 21

24/11/2012

Chapter 22

24/11/2012

Chapter 23

24/11/2012

Chapter 24

24/11/2012

Chapter 25

24/11/2012

Chapter 26

24/11/2012

Chapter 27

24/11/2012

Chapter 28

24/11/2012

Chapter 29

24/11/2012

Chapter 30

24/11/2012

Chapter 31

24/11/2012

Chapter 32

24/11/2012

Chapter 33

24/11/2012

Chapter 34

24/11/2012

Chapter 35

24/11/2012

Chapter 36

24/11/2012
Top