Kuro Ihon
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kuro Ihon

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 224

Tóm tắt:

Truyện kinh dị! không dành cho người yếu tim!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017
Top