Kuroshutsuji Anthology Comic
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kuroshutsuji Anthology Comic

Thể Loại Truyện : Historical, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 09-04,2014

Ngày cập nhật: 09-04,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 151

Tóm tắt:

Đọc thì rõ, không hơi đâu mà tóm tắt
* Lưu ý là shounen nhá nên mấy hủ đừng tưởng bở *

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

09/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/04/2014
Top