Kuutei Dragons
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kuutei Dragons

Thể Loại Truyện : Fantasy, Seinen, Adventure

Ngày tạo: 15-01,2017

Ngày cập nhật: 19-07,2018 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 444

Tóm tắt:

Phi hành đoàn tàu Queen ZaZa đi khắp nẻo đường hấp diêm từng con rồng.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

19/07/2018

Chapter 14

20/06/2018

Chapter 13

02/03/2018

Chapter 12

26/01/2018

Chapter 11

26/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/01/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 5.5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

10/09/2017

Chapter 8

29/11/2017

Chapter 9

29/11/2017

Chapter 10

29/11/2017

Chapter 11

26/01/2018

Chapter 12

26/01/2018

Chapter 13

02/03/2018

Chapter 14

20/06/2018

Chapter 16

19/07/2018
Top