Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 03-11,2017 (177 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 3,450

Tóm tắt:

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 168

03/11/2017

Chapter 167

28/10/2017

Chapter 166

19/10/2017

Chapter 165

01/10/2017

Chapter 164

18/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/12/2014

Chapter 2

15/12/2014

Chapter 79

15/12/2014

Chapter 3

15/12/2014

Chapter 4

15/12/2014

Chapter 5

15/12/2014

Chapter 6

15/12/2014

Chapter 7

15/12/2014

Chapter 8

15/12/2014

Chapter 9

15/12/2014

Chapter 10

15/12/2014

Chapter 11

15/12/2014

Chapter 12

15/12/2014

Chapter 13

15/12/2014

Chapter 14

15/12/2014

Chapter 15

15/12/2014

Chapter 16

15/12/2014

Chapter 17

15/12/2014

Chapter 18

15/12/2014

Chapter 19

15/12/2014

Chapter 20

15/12/2014

Chapter 80

Chapter 21

15/12/2014

Chapter 22

15/12/2014

Chapter 23

15/12/2014

Chapter 24

15/12/2014

Chapter 25

15/12/2014

Chapter 26

15/12/2014

Chapter 27

15/12/2014

Chapter 28

15/12/2014

Chapter 29

15/12/2014

Chapter 30

15/12/2014

Chapter 31

15/12/2014

Chapter 32

15/12/2014

Chapter 33

15/12/2014

Chapter 34

15/12/2014

Chapter 35

15/12/2014

Chapter 36

15/12/2014

Chapter 37

15/12/2014

Chapter 38

15/12/2014
Top