Kyou no Cerberus
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kyou no Cerberus

Thể Loại Truyện : Ecchi, Harem, Romance, Seinen, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 20-08,2014

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (61 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,555

Tóm tắt:

Chiaki ra nhận bưư phẩm đến như mọi khi nhưng lần này lại khác. Một cô gái từ trong gói bưư phẩm nhảy ra và cô gái này không bình thường...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 56

09/06/2018

Chapter 55

09/06/2018

Chapter 54

09/06/2018

Chapter 53

09/06/2018

Chapter 52

05/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

25/05/2014

Chapter 1

26/05/2014

Chapter 2

19/06/2014

Chapter 3

16/07/2014

Chapter 4

20/08/2014

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 9.5

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 10.5

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 19.5

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 24.5

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016
Top