Kyou no kira kun
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Kyou no kira kun

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Tragedy

Ngày tạo: 15-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (33 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,376

Tóm tắt:

Hứa với em...., Rằng 365 ngày còn lại..., Tôi sẽ ngắm nhìn em, cho đến khi đôi mắt này nhòa đi..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 31

15/11/2015

Chapter 30

26/10/2015

Chapter 29

18/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/09/2013

Chapter 2

07/09/2013

Chapter 3

07/09/2013

Chapter 4

07/09/2013

Chapter 5

07/09/2013

Chapter 6

07/09/2013

Chapter 7

07/09/2013

Chapter 8

07/09/2013

Chapter 9

07/09/2013

Chapter 10

05/11/2013

Chapter 11

03/12/2013

Chapter 12

04/03/2014

Chapter 13

25/03/2014

Chapter 14

12/04/2014

Chapter 15

28/04/2014

Chapter 16

29/05/2014

Chapter 17

06/09/2014

Chapter 18

06/09/2014

Chapter 19

13/03/2015

Chapter 20

20/03/2015

Chapter 21

20/05/2015

Chapter 22

28/05/2015

Chapter 23

20/06/2015

Chapter 24

02/07/2015

Chapter 25

11/07/2015

Chapter 26

24/07/2015

Chapter 27

16/09/2015

Chapter 28

10/10/2015

Chapter 29

18/10/2015

Chapter 30

26/10/2015

Chapter 31

15/11/2015

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016
Top