Lạc lối
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lạc lối

Thể Loại Truyện : Historical, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 632

Tóm tắt:

Có tí bất cần...Có tí triết lý...Có tí lãng mạn...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7.3

27/11/2016

Chapter 7.2

27/11/2016

Chapter 7.1

27/11/2016

Chapter 6.3

27/11/2016

Chapter 6.2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 3.2

27/11/2016

Chapter 4.1

27/11/2016

Chapter 4.2

27/11/2016

Chapter 5.1

27/11/2016

Chapter 5.2

27/11/2016

Chapter 5.3

27/11/2016

Chapter 6.1

27/11/2016

Chapter 6.2

27/11/2016

Chapter 6.3

27/11/2016

Chapter 7.1

27/11/2016

Chapter 7.2

27/11/2016

Chapter 7.3

27/11/2016
Top