Lam Sí Ngoại truyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lam Sí Ngoại truyện

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, School Life, Other

Ngày tạo: 01-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 322

Tóm tắt:

Là bộ ngoại truyện của Lam Sí

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 9

08/01/2017

Chapter 8

01/11/2015

Chapter 7

18/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/03/2015

Chapter 2

25/03/2015

Chapter 3

28/03/2015

Chapter 4

31/03/2015

Chapter 5

08/04/2015

Chapter 6

10/06/2015

Chapter 7

18/10/2015

Chapter 8

01/11/2015

Chapter 9

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 11

28/07/2017
Top