Land of the Blindfolded
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Land of the Blindfolded

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 01-03,2014

Ngày cập nhật: 19-11,2017 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,748

Tóm tắt:

Mekakushi no Kuni là câu chuyện kể về Hiện tại,được mô tả như một thế giới nơi con người được che mắt bởi những dải lụa vô hình.Và đối với một vài người, dải lụa ấy không chặt và tuột ra Kanade, có dải băng bịt mắt thỉnh thoảng lại tuột xuống, cô có thể nhìn thấy tương lai. Arou, cậu bạn học mới chuyển trường, dải băng hầu như không còn nữa vì có thể nhìn thấy mọi thứ trong quá khứ chỉ bằng một cái chạm tay Masahiro, tạo nên một tam giác tình bạn không hề giống với bất cứ một shoujo nào trước đó, cũng bị tuột mất dải băng bịt mắt, hoàn toàn nhìn thấy tương lai.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10.5

19/11/2017

Chapter 3.2

27/11/2016

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 20

01/03/2014

Chapter 19

22/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

13/09/2013

Chapter 1

13/09/2013

Chapter 2

13/09/2013

Chapter 3

13/09/2013

Chapter 3.5

13/09/2013

Chapter 4

13/09/2013

Chapter 5

13/09/2013

Chapter 6

13/09/2013

Chapter 6.5

13/09/2013

Chapter 7

13/09/2013

Chapter 8

13/09/2013

Chapter 9

07/11/2013

Chapter 10

14/11/2013

Chapter 11

21/11/2013

Chapter 12

28/11/2013

Chapter 13

05/12/2013

Chapter 14

12/12/2013

Chapter 15

19/12/2013

Chapter 16

15/02/2014

Chapter 17

15/02/2014

Chapter 18

15/02/2014

Chapter 19

22/02/2014

Chapter 20

01/03/2014

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 3.2

27/11/2016

Chapter 10.5

19/11/2017
Top