Lang Hoàn Thư Viện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lang Hoàn Thư Viện

Thể Loại Truyện : Manhua, Other, Action

Ngày tạo: 19-08,2018

Ngày cập nhật: 12-11,2018 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 79

Tóm tắt:

Vương Nhuệ, trong một lần tình cờ trở thành Viện Trưởng của "Lang Hoàn Thư Viện", thánh địa tàng thư của Thiên Đế. Vương Nhuệ quan niệm chúng sinh bình đẳng, khai tâm lập phái, thu nhận môn đồ. Những người có võ lực cao nhất của Tu Chân Giới có nắm được hết bí cấp trong Lang Hoàn Thư Viện chăng? Đón xem trọn bộ tại Comicvn.net

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 37

12/11/2018

Chapter 36

11/11/2018

Chapter 36

11/11/2018

Chapter 35

07/11/2018

Chapter 34

06/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/08/2018

Chapter 2

21/08/2018

Chapter 3

27/08/2018

Chapter 4

30/08/2018

Chapter 5

06/09/2018

Chapter 6

08/09/2018

Chapter 7

11/09/2018

Chapter 8

10/10/2018

Chapter 9

14/10/2018

Chapter 11

14/10/2018

Chapter 12

14/10/2018

Chapter 13

15/10/2018

Chapter 14

15/10/2018

Chapter 15

15/10/2018

Chapter 16

15/10/2018

Chapter 17

15/10/2018

Chapter 18

16/10/2018

Chapter 19

16/10/2018

Chapter 20

16/10/2018

Chapter 21

20/10/2018

Chapter 22

21/10/2018

Chapter 23

22/10/2018

Chapter 24

23/10/2018

Chapter 25

24/10/2018

Chapter 26

25/10/2018

Chapter 27

26/10/2018

Chapter 28

31/10/2018

Chapter 29

31/10/2018

Chapter 30

01/11/2018

Chapter 31

02/11/2018

Chapter 32

03/11/2018

Chapter 33

05/11/2018

Chapter 34

06/11/2018

Chapter 35

07/11/2018

Chapter 36

11/11/2018

Chapter 36

11/11/2018

Chapter 37

12/11/2018
Top