Lang thiếu niên
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lang thiếu niên

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 10-05,2014

Ngày cập nhật: 10-05,2014 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 489

Tóm tắt:

Rất hay, mà muốn biết hay đến đâu thì phải đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

10/05/2014

Chapter 5

07/05/2014

Chapter 4

30/04/2014

Chapter 3

23/04/2014

Chapter 2

23/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

23/04/2014

Chapter 1

23/04/2014

Chapter 2

23/04/2014

Chapter 3

23/04/2014

Chapter 4

30/04/2014

Chapter 5

07/05/2014

Chapter 6

10/05/2014
Top