Larfleeze
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Larfleeze

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comedy, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 160

Tóm tắt:

Larfleeze - Kẻ sở hữu Orange Lantern, ánh sáng cam của sự tham lam!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016
Top